Migrace (převod) projektu mezi účty

Převod projektu z jednoho účtu na jiný je samozřejmě možný.

Jak převod realizovat?

Stačí poslat e-mail na info@collabim.cz z e-mailu majitele účtu, kde bude uvedeno:

  • URL projektu k převodu (např. https://puvodniucet.oncollabim.com/project/460)
  • cílový účet, kam se má projekt převést (např.: novyucet.oncollabim.com )
  • v kopii příjemců e-mailu je e-mailová adresa nového majitele

Cena převodu

  • migrace 1 projektu za kalendářní rok je zdarma
  • v případě potřeby migrace více projektů je migrace zpoplatněna částkou 100 Kč bez DPH za jeden migrovaný projekt

Pomohl Vám tento článek?: