Jak fungují limity klíčových slov

Limity u tarifů LITE, PROFI, BUSINESS

 • limit počtu slov se vztahuje k celému účtu, tedy například u tarifu LITE je to 7 500 klíčových slov, tato slova jsou v základu měřena jednou za 14 dní
 • pokud si slova ohvězdičkujete (nově již není počet hvězdičkovaných slov nijak limitován), budou měřena denně, ale zároveň se tím snižuje celkový limit slov, které můžete mít v účtu a to v poměru 1:14
 • tedy můžete v tarifu LITE měřit každý den 535 slov
 • v horním menu Collabimu potom najdete záložku "Využití účtu", který ukazuje, kolik slov v účtu máte a kolik jich ještě můžete přidat

 • počet vkládaných slov je omezen měsíčně a to počtem všech slov, které můžete v tarifu mít, tedy v uvedeném příkladu můžete každý měsíc vložit do účtu maximálně  7500 slov, do toho limitu se nově započítávají také slova u projektů, které aktivujete z archivu

Limity u tarifů - BASIC, STANDARD, PLUS

 • základní limit je 1500 slov na jeden projekt, více k projektu slov nenahrajete
 • maximálně můžete označit 40 slov k dennímu měření
 • dalším limitem je týdenní omezení počtu vkládaných slov do Collabimu - jen tvoří 1/3 všech možných slov ve Vašem účtu (máte-li např. BASIC, který je max na 7 500 slov, můžete týdně vložit maximálně 2 500 slov)

Společná omezení

 • archivovaný projekt je možné opětovně obnovit až po uplynutí lhůty dvou měsíců (dříve možno na vyžádání -> tuto funkci připravujeme)

Limity u tarifů - FREE

 • základní limit je 300 slov na jeden projekt, více k projektu slov nenahrajete
 • maximálně můžete označit 5 slov k dennímu meření
 • placené funkce v tarifu vidět většinou jsou, ale jsou omezené (např. vidíte rozmazaná data apod.), některé dokonce nejsou přístupné vůbec (rozložení pozic apod.)
 • archiv u FREE není možný
 • není možné dokupovat kredity do jednorázových analýz

 

Pomohl Vám tento článek?: