Výsledek kontroly zpětných odkazů

Výsledek kontroly může nabývat několika stavů:

  • Existuje - odkaz byl ověřen a je funkční.
  • Nenalezeno - odkaz na kontrolované stránce není nebo je nějakým nevhodným způsobem skrytý.
  • Chybný anchor text - špatný text odkazu (text odkazu je odlišný od toho, definovaného u aktivity v SMM).
  • URL cílové stránky odkazu není přesná - Např. v případě, že titulní stránka webu je http://www.example.com/ (s www), ale odkaz vede na adresu http://example.com/ (bez www). Další případ je, pokud URL je/není zakončena lomítkem.
  • Chyba stránky - stránka s odkazem je přesměrována. Může být způsobeno chybou webu, omylem, nebo záměrně.
  • Stránka nenalezena - stránka s odkazem neexistuje nebo vrací jinou chybu. Tento stav nastává v případě, že stránka vrací stavový kód 404 (stránka nebyla nalezena) nebo různé další chyby webu.
  • Chyba - neznámá chyba, nestandardní chyba při zjišťování odkazu, v poznámce by měl být nějaký bližší popis problému.​

Pokud automatická kontrola ohlásí nějakou chybu, je vhodné vždy vše pro jistotu zkontrolovat ručně.

U chyb, které vznikly pravděpodobně omylem, je vhodné kontaktovat webmastera daného webu, popsat mu problém a žádat nápravu.
Pokud je ale očividné, že dohoda ze strany odkazujícího webu byla porušena vědomě, zažádejte webmastera o nápravu (pokud je odkaz zaplacený) nebo zrušte výměnný odkaz na vámi propagovaném webu.

Historie kontrol

U každé aktivity se ukládá historie kontrol. Na detailu každé aktivity vidíte výsledek poslední kontroly a odkaz na historii.

Pomohl Vám tento článek?: