Import odkazů a webů

Jak má vypadat importovaný soubor?

První řádek musí obsahovat názvy sloupců (libovolné).
V souboru musí existovat sloupec s URL titulní stránky webu.

Podívejte se na ukázkový soubor pro import (.xls).

Sloupce, které lze importovat

 

Weby

Adresa titulní stránky webu (Homepage URL).
Poznámka k webu (Website note).
Kontaktní osoba (Contact person name).
Email na konktaktní osobu (Contact person email).
Telefon na kontaktní osobu (Contact person telephone).
Informace o konktaktní osobě (Contact person info).
Štítky webu (Tags).

Odkazy

Stav odkazu (Activity state). Čeká, kontaktováno, dokončeno, dohoda padla, nezajímavé, odloženo neodpovídá. 
Poznámka k odkazu (Activity note). 
URL stránky s odkazem (Exact page with your link URL). Přesná URL stránky.
Datum vytvoření odkazu (Date added).
Od kdy je odkaz aktivní? (Active since).
Do kdy je odkaz aktivní? (Active until).
Text odkazu (Link anchor text). 
Cílová stránka odkazu (Link points to). Přesná URL Vašeho webu, kde se odkaz nachází.
Seznam, do kterého je aktivita zařazena (Activity list).

 

Přepíšou se existující záznamy?

Prázdná pole u existujících webů jsou aktualizována novými (neprázdnými) hodnotami z importovaného souboru.
Odkazy nejsou aktualizovány. Import vždy vytvoří nové.

Pomohl Vám tento článek?: