Historie klíčových slov

Tato část Collabimu umožňuje náhled na vývoj pozic jednotlivých klíčových slov v čase. Umožňuje filtrování podle vybraného vyhledávače i štítku, toto naleznete v horní liště:

Také si můžete zvolit období, které vás zajímá. Nastavením období pak dochází k průměrování pozic a to takto:

  • zvolený rozsah je do 14 dní - neprůměruje se, zobrazí se přímo zjištěné pozice
  • rozsah 14 dní až 90 dní - průměruje se po týdnech
  • rozsah 90 dní až 1 rok - průměruje se po měsících

Pomocí pole Hledat si navíc můžete velmi rychle najít slovo, které vás přímo zajímá. V přehledu jsou vidět tři pomocné sloupce, pomocí kterých lze celou tabulku řadit:

  • index pružnosti - součet všech absolutních změn pozic v řádku, vyjadřuje jak moc často se slovo měnilo
  • rozdíl - rozdíl první a poslední pozice, zjistíte tak snadno, zda-li se slovo posunulo nahoru či dolů
  • trend - směrnice křivky určující, zda-li slovo klesalo či stoupalo a jak moc, přesný výpočet trendu naleznete níže

Dále je možné si zobrazit trendovou křivku u každého slova - pomocí ikony grafu ve sloupci trend:

Černá křivka vyjadřuje trend, tedy zda-li se pozice slova zhoršovala či zlepšovala na základě vybraného časového období. Šedá křivka je vývoj pozic.

Aby bylo možné sledovat celou skupinu slov (ať už vše či jen výběr např. podle štítku), je možné si zobrazit tento graf pro celou skupinu a to v horní záložce "Graf trendu pro zvolené období".

Jak trend počítáme?

Rovnice trendové křivky: Y = a + bX
kde:
b = (sum(x*y) - sum(x)sum(y)/n) / (sum(x^2) - sum(x)^2/n)
a = sum(y)/n - b(sum(x)/n)

b je v tomto případě směrnice trendu udávaná v posledním sloupci a vyjadřuje sklon křivky.

Simulaci na reálnách datech s postupným výpočtem můžete najít zde.

Pomohl Vám tento článek?: