Proč mít vyplněnou cílovou stránku

Cílová stránka může sloužit jako například poznámka, že by dané klíčové slovo mělo vést na tuto stránku, snadno poté zjistíte, zda-li google či seznam na toto klíčové slovo ukazuje na stejnou, či jinou stránku:

Zde je například patrné, že námi požadovaná stránka je cílovou pouze na Google, na Seznamu nikoliv.

 

 

Pomohl Vám tento článek?: