Svatý grál

První list

Název listu - Organic results (Organické vyhledávání)


Keyword - Klíčové slovo na které se zobrazuje daná webová stránka a vše co se nachází za ní (webova-stranka.cz / webova-stranka.cz/priklad / webova-stranka.cz/test apod.) 
Search Engine - Způsob vyhledávání (Klasický Google pro počítače apod., Google pro mobilní zařízení (mobile Google), Google obrázky | Engine ve kterém Collabim tento výsledek našel)
Date added - Poslední datum kdy danou webovou stránku Collabim objevil
Position - Umístění vaší webové stránky v organickém vyhledávání (při zadání daného klíčového slova do vyhledávače) 
Search Volume - Počet vyhledávání daného klíčového slova
Actual theoretical visits - Aktuální teoretická návštěvnost na dané klíčové slovo na vaší webovou stránku
Visits on 5 positions up - Teoretická návštěvnost na vaší webovou stránku (na základě daného klíčového slova) při posunu o pět pozic výše
Visits on 10 positions up - Teoretická návštěvnost na vaší webovou stránku (na základě daného klíčového slova) při posunu o deset pozic výše
Visits on 1st position - Teoretická návštěvnost na vaší webovou stránku (na základě daného klíčového slova) při posunu na první pozici

Druhý list

Název listu - PPC on domain (PPC reklamy na doméně)

Všechny výsledky se vztahují k jednotlivým PPC reklamám a klíčovým slovům.

Keyword - Klíčové slovo, na které se zobrazuje PPC reklama vaší stránky
Search Engine - Způsob vyhledávání (klasický Google (počítače a pod.), mobilní zařízení, Google obrázky | Typ vyhledávače ve kterém Collabim tento výsledek našel)
Date added - Poslední datum kdy danou reklamu Collabim objevil
Domain - Název domény - webové stránky (doména reklamy)
Title - Titulek reklamy, která se zobrazuje na dané klíčové slovo
Description - Popis stránky, který se zobrazuje na dané klíčové slovo
Display URL - Zobrazovaná stránka, kterou vidí jednotlivý uživatelé
Destination URL - Na které webové adrese uživatel skutečně skončí
Location - Umístění reklamy ve vyhledávačích (top - nahoře; bottom - dole)
Page - Číslo stránky, na které se zobrazuje reklama

Třetí list

Název listu - PPC outside domain (všechny reklamy, které se zobrazují na dané klíčové slovo)

Všechny sloupce mají stejný význam, jako u druhého listu - PPC on domain

List neukazuje reklamy dané webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy, ale zobrazuje reklamy všech webových stránek, které cílí na daná klíčová slova.

Pomohl Vám tento článek?: