PPC analýzy

První list

Název listu - PPC on domain (PPC reklamy na doméně)

Všechny výsledky se vztahují k jednotlivým PPC reklamám a klíčovým slovům.

Keyword - Klíčové slovo, na které se zobrazuje PPC reklama vaší stránky
Search Engine - Způsob vyhledávání (klasický Google (počítače a pod.), mobilní zařízení, Google obrázky | Typ vyhledávače ve kterém Collabim tento výsledek našel)
Last seen - Poslední datum kdy danou reklamu Collabim načetl
Domain - Název domény - webové stránky (doména reklamy)
Title - Titulek reklamy, která se zobrazuje na dané klíčové slovo
Description - Popis stránky, který se zobrazuje na dané klíčové slovo
Display URL - Zobrazovaná stránka, kterou vidí jednotlivý uživatelé
Destination URL - Na které webové adrese uživatel skutečně skončí
Location - Umístění reklamy ve vyhledávačích (top - nahoře; bottom - dole)
Page - Číslo stránky, na které se zobrazuje reklama

Druhý list

Název listu - PPC analysis results (PPC analýza výsledky)

Keyword - Klíčové slovo na které se zobrazuje daná webová stránka a vše co se nachází za ní (webova-stranka.cz / webova-stranka.cz/priklad / webova-stranka.cz/test apod.)
Seznam domén - vložené domény, pro které byla provedena analýza - v případě že pro danou doménu byla nalezena reklama obsahuje buňka true, v opačné m případě false

List neukazuje reklamy dané webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy, ale zobrazuje reklamy všech webových stránek, které cílí na daná klíčová slova.

Pomohl Vám tento článek?: