Analýza URL

První list

Název listu - Indexation

URL - Vypsané jednotlivé webové stránky, které byly zadány (po určité filtraci)
Indexed Google - Kontrola indexace u vyhledávače Google (TRUE- Stránka je zaindexována | FALSE- Stránka není zaindexována | Co to je indexace?)
Target url Google - Cílová zaindexovaná stránka pro Google, která vychází z vepsáné URL adresy při vytváření analýzy
Same as input Google - Porovnává sloupec Url a Target url Google, jestli jsou tyto stránky stejné (FALSE - Nejsou stejné / TRUE - Jsou stejné)
Indexed Seznam.cz - Kontrola indexace u vyhledávače Seznam (TRUE- Stránka je zaindexována | FALSE- Stránka není zaindexována)
Target url Seznam.cz - Cílová zaindexovaná stránka pro Seznam, která vychází z vepsáné URL adresy při vytváření analýzy
Same as input Seznam.cz - Porovnává sloupec Url a Target url Seznam.cz, jestli jsou tyto stránky stejné (FALSE - Nejsou stejné / TRUE - Jsou stejné)

Druhý list

Název listu - Page analyser

URL - Vypsané jednotlivé webové stránky, které byly zadány (po určité filtraci)
Page title - Titulek dané webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy
Meta description - Popisek webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy
H1 Headings - Text, který se nachází v nadpisu první úrovně (tagy)
Page size - Velikost webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy, v bajtech
Out links count - Počet stránek odkazujících ven z dané webové stránky
Load time - Čas, za který se načte vaše webová stránka (v sekundách)
Status code - Stavový kód, který značí odpověď vaší stránky serveru (200 = OK, můžete ale dostat nespočet dalších čísel - stavové kódy)
Created at - Datum a čas, v kterém byla provedena kontrola dané webové stránky
Status codes - Výpis stavových kódů, přes které se prochází z výchozí (zadané) webové stránky, až po koncovou (sloupec Target URL | Jak si pohlídat přesměrování?)

Třetí list

Název listu - Keyword getter

URL - Vypsané jednotlivé webové stránky, které byly zadány (po určité filtraci)
Keword/Phrase - Klíčové slovo / fráze, které byly nalezeny na webové stránce
Is phrase - Kontrola, jestli se jedná o frázi, či klíčové slovo *hodí se pro hledání long-tail klíčových slov (TRUE - fráze, FALSE - klíčové slovo)
Points - Počet bodů, které určují relevanci daného klíčového slova k webové stránce
H1-H6 - Počet výskytů slova v nadpisech první až šesté úrovně
Page title - Počet výskytů slova v titulku webové stránky
Strong - Výskyt slova v tučném tvaru
Link - Jestli dané klíčové slovo je v odkazu na webovou stránku
Link title - Počet výskytů klíčového slova v titulcích odkazů
Image title - Kolikrát se objevuje dané slovo v titulcích obrázků
Image alt - Kolikrát se objevuje dané slovo v alternativním textu obrázku
Meta description - Počet výskytů slova v meta description (popisku dané webové stránky)
Meta keywords - Počet výskytů slova v meta keywords (klíčová slova, která jsou vepsaná v kódu webové stránky) 
Total count in page content - Celkový počet výskytů slova na webové stránce

Čtvrtý list

Název listu - Keyword getter summary

Všechno zůstává stejné, jen s jednou výjimkou - všechny výpočty se provádí na všech zadaných stránkách.

Příklad..
Máme slovo SEO. Na stránce www.collabim.cz se objevuje třikrát a na stránce www.collabim.cz/akademie se objevuje pouze jednou. Pokud jsme zadali do analýzy obě dvě výše zmiňované stránky, pak v listu Keyword getter summary v sloupci Total count in page content dostaneme číslo čtyři, jelikož výpočet se provádí na všech zadaných webových adresách.

Pomohl Vám tento článek?: