Historie měření

V jednorázových analýzách máte k dispozici historii měření:

Máte tak přehled nejen o tom kdy byla provedena jednorázová analýza.

U každé jednorázové analýzy:

  • vidíte pro co byla jednorázová analýza vytvořena (zda se jednalo o návrh klíčových slov, zjištění pozic apod.).
  • kdykoliv opětovně stáhnout výsledek jednorázové analýzy,
  • máte možnost změnit název anebo doplnit poznámky,
  • můžete spustit nové měření.

Pomohl Vám tento článek?: